PLS-styring av motorakser

Kursresultat

Kursdeltakerne har etter endt kurs opparbeidet seg nødvendige kunnskaper for å designe, prgrammere og starte opp en PLS-styring av motorer med CoDeSys IEC 61131-3 programmeringsverktøy.

Etter gjennomført kurs kan/har deltakerne:

 • Konfigurere og programmere ett PLS-prosjekt for motorstyring
 • Konfigurere ulike typer av motorstyringer
 • Konfigurere feltbuss for kommunikasjon med en motor
 • Idriftsette en PLS-styrt motor
 • Grunnleggende kunnskap om PLS-styring av en motor

Kursinnehold

 • Konfigurasjon av en motor som blir styrt via feltbuss
 • Starte opp et nytt prosjekt i CoDeSys 
 • Konfigurasjon av hardware i CoDeSys
 • Programmering i standardspråkene: LD, IL, ST, FBD och SFC
 • Exekvering og sekvens prioriteringer
 • Konfigurasjon av grenssnitt mellon PLS og motor
 • Funksjonsblokker for motorstyring
 • Programmering av PLS for styring av motor
 • Idriftsetting, testing og feilsøking av motor
 • Demo av implementering av operatørpanel

Kursfordeler

 • Økt fleksibilitet i maskiner og produksjon 
 • Industrirelatert kunnskap om motorer 
 • Effektivisere prgrammeringen og idriftsetting av motorer
 • Reduser sjansen for en uforutsett driftstans
 • Økt kontroll og overvåkning over motor staus
 • Mer kunnskap til senere relaterte kurs

Målgruppe

Teknikere, automatikere og vedlikeholdspersonell som skal programmere, konfigurere, vedlikeholde og idriftsette PLS styring av motordrifter.  

Forkunnskaper

Teknisk forståelse og grunnleggende datakunnskap.

Kursvarighet

1 dag

Søk

 

Kursbookinger
+47 22728976

 
World Skills