Automasjon med motorakser

Kursresultat

Etter kursdeltakelse har deltakerne opparbeidet seg nødvendig kunnskap og ferdigheter for å designe, konfigurere og starte opp motorer samt tilhørende mekanikk.

Etter gjennomført kurs kan/har deltakerne:

 • Velge rett komponenter til en motordrift
 • Kunnskaper om komponentene i en motordrift
 • Konfigurere ulike typer av motordrivsteg med FCT
 • Velge styringssett for en motordrift
 • Driftsette en motor
 • Grunnleggende kunnskap om PLS-styring av en motor

Kursinnhold

 • Konfigurasjon av motordrivsteg med FCT
 • Motordata og motortyper til motordrifter
 • Mekanikken i el-aksesystem
 • Tilkobling av komponentene i en motorkrets
 • Sikker drift av motor
 • PLS-styring av en motor

Kursnytta

 • Økt fleksibilitet i produksjonen
 • Industrirelatert kunnskap om motorer
 • Reduser sjansen for en uplanlagt driftstans
 • Korrekt valg av komponenter til motoren ved design av maskiner
 • Mer kunnskap til senere relaterte kurs

Målgruppe

Designere av elektrisk, mekanisk, teknikere, montører, i kommisjon og operatører med ansvar for utforming, konfigurering, vedlikehold og oppstart av motordrifter.

Forkunnskaper

Teknisk forståelse og grunnleggende datakunnskap.

Kursvarighet

1 dag

Søk

 

Kursbookinger
+47 22728976

 
World Skills