Hydraulikk påbygging

Mål
Efter kursen skall deltagaren känna till olika typer av pumpar, deras för- och nackdelar samt olika styrningar. De vanligaste funktioner inom elektrohydraulik kommer att behandlas så att deltagarna skall känna igen uppbyggnad av sekventiell styrning, kunna använda sig av väg-tid diagram och SFC (Sequential Function Chart).

Deltagaren skall kunna utnyttja den elektriska/elektroniska styrenheten samt  kunna programmera enkla styrningar. I denna utbildning kommer även analoga signaler att användas tillsammans med proportionalventiler. Deltagaren lär sig känna till faror vid hastighetsreglering och hur man inverterar signaler för att uppnå maximal säkerhet.

Fortsättning hydraulik

Repetition av grundläggande fysikaliska principer inom hydraulik

För- och nackdelar med olika pumptyper

Lösningar för styrning av kraft, hastighet och riktning:
1) Tryckstyrning med hjälp av proportionalventiler.
2) Lastavkänning
3) Riktnings- og hastighetsstyrning med hjälp av olika ventilkombinationer
4) Olika typer av pumpstyrningar

Enkel genomgång av proportionalteknik

Energibesparing

Slangar och kopplingar

Montageteknik

Drift och underhåll

Olika metoder vid förebyggande underhåll och felsökning 

Säkerhet

Fail safe

Nödstopp

Miljö och säkerhet

Kurstid
3 dagar

Övrigt
En Siemens S7-200 PLC används som styrsystem. Programmering görs i ”ladderteknik” för att efterlikna relästyrning.

Övergripande systemförståelse prioriteras vad gäller samspelet mellan styrsystemet, de elektriska och de hydrauliska komponenterna. Kursen består av både teori och praktik, ca. 50 % av tiden används till praktiska övningsexempel.

Søk

 

Kursbookinger
+47 22728976

 
World Skills