Automasjon for operatører

Utdanningsresultat
Etter å ha fullført kurset har deltakerne den nødvendige kunnskapen for å arbeide effektivt og trygt i en automatisert produksjon.

Etter å ha fullført kurset kan deltakerne:

 • Arbeid trygt i automatisert produksjon med pneumatikk, hydraulikk og elektriske systemer
 • Registrer avvik fra normal drift
 • Fikse / rapportere avviksmaskin
 • Forstå viktigheten av korrekte innstillinger på maskinen
 • Kunnskap om farene ved automatisert produksjon
 • Kunnskap om signalflyten i automatisert produksjon


Kursinnhold

Dag 1

 • Automatisering - Kontrollteknologi
 • elektrisk
 • Sensorteknologi
 • Feilsøking og vedlikehold
 • I tillegg til teoretiske vurderinger gjennomføres et stort antall praktiske øvelser som alle fokuserer på praktisk anvendelse


Dag 2

 • Pneumatikk
 • Hydraulikk
 • Plan og symbolikk i henhold til ISO1219
 • Sikkerhet, energi og miljø
 • Feilsøking og vedlikehold
 • I tillegg til teoretiske vurderinger gjennomføres et stort antall praktiske øvelser som alle fokuserer på praktisk anvendelse


Nytte av kurset
-  Økt sikkerhet i produksjonen
-  Redusert nedetid
-  Mindre produksjonsstopp
-  Reduserte driftskostnader
-  Forbedret kommunikasjon på "fabrikkens gulv"
-  God grunnlag for videreutdanning

Målgruppe
Operatører, montører, teknikere og alle som trenger kunnskap om industriell automasjon.

Forutsetninger
Ingen.

Kursvarighet
2 dagerKursprogram

Dag 1

Automatisering - Kontrollteknologi
Egenskaper for moderne produksjon
PLC
Digital teknologi - Analog teknologi
Input - Output
Kontroll - Regulering
Datakommunikasjon
Operator Interface

Elteknikk
Likestrøm og vekselstrøm
Spenning, strøm, resistans og effekt
Elektriske kretser
Elektromagnet og relé
Motorer
Servo- og steppermotorsystem
Farene med strøm

Sensor Technology
Digitale og analogegivere
Måleprinsipper
Sensorer i pneumatikk og hydraulikk
Tilkobling, justering og feilsøking


Dag 2

Pneumatikk
Luftberedning
Komponenter i Pneumatikksystem
Symbolik
Hastighetsreglering
Elektropneumatik
Farer med Pneumatikk i produksjonen

Hydraulikk
Hydraulikaggregat
Komponenter i ett Hydraulikksystem
Symbolikk
Trykk- og hastighetsstyring
Farer med hydraulikk i produksjonen

HMS
Oppdage, løse og rapportere avvik
Betydningen av orden og en ren arbeidsplass
Sikkert arbeid i et moderne produksjonsanlegg
Min rolle og min kompetanse i produksjonenUtstyr dag 1

Automasjon – styreteknikk

 • CPX-MPA med CPX-CEC
 • I/O-boxar
 • Edukit PA
 • MPS-distribution


Elteknik

 • FluidSIM
 • TP1211
 • TP1011
 • Måleinstrument
 • Asynkronmotor


Givarteknik

 • Digitala och Analoge givere
 • Måleprinsipper
 • Givare i pneumatik og hydraulikk
 • Innkobling, justering og feilsøkning


Utstyr dag 2

Pneumatikk

 • Fullført luftforberedelse
 • Demokomponenter og kuttkomponenter
 • TP101 + TP201
 • Speed kontroll
 • Elektropneumatikk
 • Farene ved pneumatikk i produksjonen


Hydraulikk

 • Hydraulikaggregat
 • Komponenter av hydrauliske systemer
 • Symbolikk
 • Trykk- og hastighetsregulering
 • Farer med hydraulikk i produksjon


HMS

 • Detektere, fikse og rapportere avvik
 • Betydningen av bestillingen og en ren arbeidsplass
 • Trygt arbeid i et moderne produksjonsanlegg
 • Min rolle i en produksjon

Søk

 

Kursbookinger
+47 22728976

 
World Skills