TPM – grunnkurs

Kurset gir kunnskap om forebyggende vedlikehold og stadige forbedringer etter TPM konseptet.

Kursinnhold:

 • Introduksjon til TPM-konseptet
 • Feilsøkingsmetoder
 • Forbyggende vedlikehold
 • Omgivelsens miljø
 • Kvalitet og sikkerhet
 • Nøkkeltall og målemetoder
 • Ulike verktøy
 • Analyse av arbeidssted
 • Implementering av ulike TPM verktøy
 • Komponentkunnskap
 • Skjemalesing
 • Oppfølging og  forbedringer

Målsättning:
Målet med kurset er at maskinoperatører selvstendig skal kunne utføre vedlikehold på sin arbeidsplass/maskin innen rammen for det overliggende TPM prosjektet. Kurset gjennomgår emner som maskinens omgivelsemiljø, feilsøking m.m. og gir deltakeren forståelse for sin andel av kvalitetskjeden.

Målgruppe:
Maskinoperatører, drifts og vedlikeholdspersonell, elektrikere, samt alle som arbeider med en automatisert prosess.

Forkunnskaper:
Ingen spesielle forkunnskaper kreves.

Kursvarighet:
Kursvarighet er avhengig av forkunnskaper og mål

Hva inngår?
I kursavgiften ingår alt nødvendig kursmateriell som literatur, skrive og tegnesaker, programvarer samt allt nødvendig laboratorieutstyr.

Mer information:
Kontakt oss på e-post til  utdanning.no@festo.com om du vil betille kurs eller har spørsmål om TPM grunnkurs eller andre spørsmål om våre tjenester innen produksjonseffektivisering.

Søk

 

Kursbookinger
+47 22728976

 
World Skills