Prosessautomatisering for operatører

Kursmål:
Deltakeren skal etter kurset ha en grunnleggende kunnskap innen prosessautomatisering. Kurset gir kunnskap om måle- , styre-, og reguleringstekniske forhold i et anlegg utfra de komponenter som inngår i dette.

Med de oppnådde ferdigheter skal deltakeren finne nye innfallsvinkler for å løse automatiseringsproblem i den daglige produksjonen. Videre skal deltakeren oppnå kunnskaper som er nyttig i den bedriftsinterne kommunikasjonen gjeldene pproblemer og løsninger innen prosessautomatisering.

Kursinnhold: 
Elektriske grunnbegreper. Reguleringssystemets komponenter for måling, pådrag og regulering. Giverkarakteristikk, respons, tidskonstant, dødtid, forsterkning. P, PI, PID funksjon. Optimering av prosesser gjennomføres.

All teori prøves ut med praktiske øvinger på industrillt øvingsutstyr.

Målgruppe:
Operatører, drifts og vedlikeholdspersonell, elektrikere, samt alle som arbeider med en automatisert prosess.

Forkunnskaper:
Ingen spesielle forkunnskaper kreves

Hva inngår?
I kursavgiften ingår alt nødvendig kursmateriell som literatur, skrive og tegnesaker. Lunsh, kaffe og mineralvann.

Kursvarighet:
3 dager

Søk

 

Kursbookinger
+47 22728976

 
World Skills