PLS med CoDeSys (grunnkurs online)

Kursresultat
Deltakerne har etter gjennogått kurs nødvendige kompetanse til å arbeide effektivt med PLS systemer med bruk av CoDeSys.

Etter gjennomført kurs kan/har deltakerne:

 • Bruk av forreglings og sekvensprogrammering
 • Driftsette, teste og feilsøke PLS programmer med CoDeSys
 • Skape en visualisering til hjelp i ferdigstilling og testing
 • Velge programmerings editor etter applikasjon
 • Bruke funksjoner og funksjonsblokker
 • Ha kjennskap til IEC 61131-3 standarden og dens fordeler
 • Ha grunnleggende kunnskaper om PLS og deres arbeidsform

Kursinnhold

 • Oppbygning og funksjon av PLS, hardware og programvare
 • Forriglingsteknikk
 • Sekvensprogrammering
 • Funksjoner og funksjonsblokker med timere og tellere
 • Gjennomgang av standard IEC 61131-3 programmerings input / editorer
 • Feilsøking med programvare
 • Dokumentasjon
 • Programmering, simulering og idriftsettelse av programmer

Kursfordeler

 • Bedre kommunikasjon på "fabrikkgulvet"
 • Industri-relaterte kunnskaper om PLS styring av produksjonssystemer
 • Reduserte driftskostnader
 • Redusert nedetid
 • Korrekt funksjonalitet
 • Godt grunnlag for videre utdanning

Målgruppe
Drifts- og vedlikeholdspersonell, montører, mekanikere, elektrikere og produksjon, samt alle som arbeider med PLS-styringer på arbeidsplassen.

Forkunskaper
Grunnleggende datakunnskap

Slik fungerer det
Kursene består av en fullstendig og omfattende gjennomgang av emnet på samme måte som våre fysiske kurs. Vi gjennomfører to økter per dag, morgen og ettermiddag, og hver økt varer 1,5 - 2 timer. Tidsplanen gir tid mellom øvelsene og øvingene, ettersom kurslederen er tilgjengelig for spørsmål. En instruktør leder deltakerne til å styrke læringen og tilrettelegge for åpne diskusjoner.

Annen
Halvparten av kursavgiften blir trukket som rabatt for fremtidige bestillinger av et fysisk kurs
(OBS! Bare for samme person og samme kurs).

Kursvarighet
3 dager

Søk

 

Kursbookinger
+47 22728976

 
World Skills