Lærerkurs pneumatikk og PLS

Kursinnhold:

  • Spesielt tilpasset lærere, men åpent for alle
  • En innføring i styreteknikkens grunnleggende ferdigheter
  • Pneumatikk
  • PLS
  • Elektriske givere/sensorer
  • Simuleringsprogram
  • Web-støttet kurs

Kursmål:
Etter kurset skal deltagerne ha et grunnlag for arbeid eller undervisning på grunnleggende nivå innen pneumatikk og PLS. Utvikling av enkle styringer, montasje og programmering vil være kjent.

Kurset benytter både tradisjonelt undervisningsutstyr, elektroniske medier, og et web-støttet læremiddel for å nå dette målet.

Kurset inneholder teori og praktiske øvinger.

Målgruppe:
Lærere og den som ønsker en generell grunninnføring innen pneumatikk og PLS.

Forkunnskaper: 
Krever ingen forkunnskaper.

Hva inngår?
I kursavgiften ingår alt nødvendig kursmateriell som literatur, skrive og tegnesaker. Lunsh, kaffe og mineralvann.

Kursvarighet:
3 dager

Søk

 

Kursbookinger
+47 22728976

 
World Skills