PN 111 – Moderna industrijska pneumatika – Osnove

Seminar je zamišljen kao opći uvodu pneumatiku, a zadatak seminara je upoznati polaznike s dizajnom, konstrukcijom i radom pneumatskih komponenata. To uključuje tumačenje simbola i shema te izgradnju upravljačkih sustava. Pokriva korištenje komprimiranog zraka za pnematsko upravljanje i signalni medij. Dan je kompletan pregled komponenata od kompresora, sušače, do elemente za pohranu i razvod zraka, dizajn, konstrukcija i rad pogona, ventila i po-moćne opreme. Upoznaje se s odgovarajućim ISO simbolima koji su uključeni u sheme. Praktični dio omogućava polaznicima da isprobaju teoriju u praksi. Polaznici moraju odabrati odgovarajuće komponente za njihov zadatak, podesiti tlak, protok i sekvence ovisno o zahtjevima.

Polaznici:
Svatko tko se u svom radnom okruženju bavi pneumatskim sustavima ili želi saznati više

Sadržaj:

 • Osnovni podaci o zraku
 • Osnovni principi dovoda stlačenog zraka: proizvodnja, priprema, razvod
 • Korištenje regulacijskih ventila, regulatora protoka i senzora
 • Osnovne logičke funkcije; I, ILI, NE, vremenska funkcija 
 • Ventilska tehnologija
 • Simboli prema ISO 1219 
 • Prepoznavanje i otklanjanje kvarova, rješavanje primjera iz prakse
   

Rezultat:
Po završenom seminaru polaznik može :

 • dizajnirati, sastaviti i testirati osnovne pneumatske krugove
 • održavati i pronalaziti greške pneumatskih komponenti i osnovnih upravljačkih sistema
 • prepoznati i opisati dizajn, značajke i rad pneumatske komponente
 • prepoznati i objasniti simbol za pneumatske komponente
 • protumačiti tehničke specifikacije i podatke koji se odnose na pneumatske komponente
 • Zna o pripremi zraka i razvodu komprimiranog zraka
   

Predznanje:
Tehničko razumijevanje

Trajanje:
3 dana –  Polaznici će također koristiti FluidSIM, Festo software za dizajn i simulaciju pneumatskih krugova. Možete preuzeti demo software na http://www.fluidsim.de/fluidsim/index4_e.htm

Nastavni materijal:
Sudionici dobivaju knjigu P.Croser, F. Ebel : “Pneumatika” te zadatke rađene na seminaru

Certifikat:
Uspješnim završetkom seminara stječe se originalni FESTO certifikat priznat u svim zemljama svijeta

Lokacija:
Obuka se održava u FESTO Didaktičkom centru na FER (Fakultet elektrotehnike i računarstva), Unska b.b. Zagreb, A zgrada, učionica 204

Uplata:
Na žiro račun tvrtke FESTO d.o.o., Zagrebačka banka 2360000-1101292716. Uplatu treba izvršiti do početka seminara ako nije drugačije naznačeno.

Za dodatne informacije o seminarima nazovite nas na broj 01/ 619 19 69 ili 098 /203 509

Further information