PN 281 – Industrijska elektropneumatika – Osnove

Dizajniran kao opći uvod u temu elektropneumatike. Seminar ima za cilj upoznati polaznike s osnovnim fizikalnim načelima u okviru elektropneumatike, gdje su električne sklopke i senzorski uređaju koriste za upravljanje pneumatskih ventila i pogona. Polaznici će razumjeti rad, dizajn i primjenu niza komponenti sadržanih u tipičnom elektropneumatskom sustavu, uključujući sklopke, releje, elekotromagnetske ventile i senzore blizine koji se koriste u električnom upravljačkom krugu, kao i pneumatske pogone, ventile, senzore i vakumske generatore. To uključuje razumijevanje ISO simbola za pneumatske komponente kao i tumačenje i izradu električnih i pneumatskih shema. Praktične vježbe pojačavaju teoriju kroz prikaz rada komponenata u stvarnoj primjeni. Nadalje praktične vježbe omogućavaju polaznicima da izrađuju, mijenjaju i testiraju performanse osnovnog elektropneumatskog kruga za danu funkciju. Također je sadržano održavanje i sistematski pristup otklanjanju grešaka sustava.

Polaznici:
Svatko tko se u svom radnom okruženju bavi elektro-pneumatskim sustavima i želi znati više.

Sadržaj:

 • Pregled pneumatskih i električnih simbola
 • Osnovni pojmovi i zakoni u elektrotehnici
 • Elektromagnetski ventili
 • Otvorene i zatvorene petlje
 • Releji i senzori: magnetni, optički, kapacitivni i induktivni
 • Pneumatska kontrola brzine
 • Upravljanje s više cilindara kaskadnom i konačnom metodom
 • Izrada elektropneumatskih shema upravljanja 

Rezultat:
Polaznik može:

 • dizajnirati, sastaviti i testirati osnovne elekto-pneumatske krugove
 • razumjeti osnove i terminologiju Elektropneumatskog upravljanja
 • razumjeti funkciju i rad raspona senzor blizine
 • Razumjeti pneumatske i elektropnumatske simbole
 • Konstrukcija više-cilindarskog upravljačkog kruga
 • Razumjeti suvremene pojmove elektropneumatske ugradnje

Predznanje:
Seminar PN 111. Opće inženjersko predznanje

Trajanje:
3 dana– Polaznici će također koristiti FluidSIM, Festo software za dizajn i simulaciju pneumatskih krugova. Možete preuzeti demo software na www.fluidsim.com 

Nastavni materijal:
Sudionici dobivaju knjigu; G.Prede, D. Scholz; „Elektropneumatika“ te zadatke rađene na seminaru

Certifikat
Uspješnim završetkom seminara stječe se originalni FESTO certifikat priznat u svim zemljama svijeta

Lokacija
Obuka se održava u FESTO Didaktičkom centru na FER-u (Fakultet elektrotehnike i računarstva), Unska b.b. Zagreb, A zgrada, učionica 204

Uplata:
Na žiro račun tvrtke FESTO d.o.o. , Zagrebačka banka 2360000-1101292716, Uplatu treba izvršiti do početka seminara.

Za dodatne informacije o seminarima nazovite nas na broj 01/ 619 19 69 ili 098 /203 509

Further information