Stratégiai megállapodás a Szegedi Tudományegyetem Mérnöki Kara és a Festo Kft. között

2020. november 12-én rendhagyó módon kötöttek stratégiai megállapodást a Szegedi Tudományegyetem és a Festo Kft. képviselői. A járványügyi helyzet mellett, a digitalizáció adta lehetőségeket kihasználva, online került megrendezésre az aláírási ünnepség.


Az együttműködés célja a kölcsönös előnyökön alapuló szakmai együttműködés formális kereteinek megteremtése, a közös edukációs programok, az egyetemi hallgatók gyakorlati képzési hátterének továbbfejlesztése. Ennek első lépése, hogy a Festo tematika és módszertan alapján megvalósított oktatások sikeres elvégzése után a hallgatók Festo igazolást szereznek.

„A mai trendeknek megfelelően az egyetemi oktatás egyre közelebb kerül az elméleti tudás mellett a konkrét, az iparvállalatok által támasztott gyakorlati ismeretek átadásának irányába” - mondta Dr. Bíró István, dékán, majd Dr. Sárosi József, stratégiai és fejlesztési dékánhelyettes folytatta: „A Mérnöki Karon 100 fölött van azoknak a hallgatóknak a száma, akik részt vesznek a programban. Az oktatás a társadalmi szerepvállalás jegyében valósul meg, annak érdekében, hogy minél több magasan kvalifikált, komplex tudással rendelkező szakembert tudjunk átadni az iparnak, egyben sikeres életpálya- és karrierépítést biztosítani a hallgatók részére”.

A Szegedi Tudományegyetem Mérnöki Kara, azon belül a Műszaki Intézet, illetve annak jogelődjei és a Festo együttműködése a kilencvenes évekre nyúlik vissza, amikor az élelmiszeripari gépészmérnök hallgatók a Vezérléstechnika tantárgy gyakorlati részét a Festo eszközein sajátították el. Az elmúlt évek eszközfejlesztése során további pneumatika, elektropneumatika készleteket, MPS állomást szereztek be, lehetővé téve, hogy a mechatronikai mérnök, gépészmérnök és műszaki menedzser hallgatók megszerzendő tudása egyre inkább kielégítse a nagy iparvállalatok igényeit.

 „Napjainkban iparközeli, gyakorlatközpontú oktatásra van szükség, ebben támogatja a Festo az egyetem oktatását. Ez még csak a kezdet, melynek első lépcsője az ipari elismerésre számot tartó igazolások beépítése az oktatásba. Innen tudunk majd közösen tovább építkezni” – mondta Siszer Tamás a Festo Didactic képviseletében.

A Festo vezető szerepet tölt be az ipari automatizálás és a műszaki oktatás terén, így mint jövőt alakító iparvállalat stratégiai fontosságú a számára, hogy részt vállaljon a hazai közép és felsőfokú képzésben.

„Cégünk nemzetközi szinten mindig nagy hangsúlyt helyezett az oktatásra, ez az értékteremtő tevékenység teszi lehetővé az ipari fejlődést, a felemelkedést.  Az ipar 4.0, a digitalizáció a jelenben kezdődő, és a jövőben kiteljesedő technológia, ennek evangelizálásában veszünk most részt közösen az egyetemmel.” - nyilatkozta Szövényi-Lux Márton, a Festo ügyvezető igazgatója.

Végül a Festo képviselői kifejezték abbéli reményüket, hogy mint a EuroSkills / Worldskills világversenyek főszponzorai, egyben a mechatronika és ipar 4.0 szakmák felkészítői, a most megkötött egyezmény és a további eszközfejlesztés eredményeképpen, a Szegedi Tudományegyetem Mérnöki Kar hallgatói közül is bekerülnek tehetséges fiatalok a programba.

Bővebben az együttműködő felekről:

Szegedi Tudományegyetem Mérnöki Kar

Festo Kft. Didactic

 SZTE_5010.png


Vissza