Gyakorlás a jövő iparára

Az Ipar 4.0 olyan változásokat eredményez, melyek komoly kihívást jelentenek a jövő gyártásában dolgozók számára. Ehhez a Festo Didactic a modulárisan felépített gyakorlóállomások segítségével minden igénynek megfelelő képzési és továbbképzési megoldást kínál.


jovogyara.jpgA digitalizáció jelen van az iparban. De hogyan lehet erre a legjobban fel készülni? A kiberfizikai laboratóriummal (CP Lab) kiváló bevezetést nyújt a Festo Didactic az Ipar 4.0 tanvilágába. Rendkívül praktikus: aki már rendelkezik a Festo I4.0-s moduláris projektmunkahelyével, az egyszerűen bővítheti a meglévő rendszert.
A projektmunkahely optimálisan illeszkedik a CP Lab és CP Factory tanulói környezeteibe – ideális a már megszerzett tudás kiegészítő, fontos Ipar 4.0-s tartalmakkal történő fokozatos kiegészítéséhez. A CP Lab így a Festo oktatási környezetének következő kiépítési szintje a jövő gyártásához.


Növekvő rendszer

A kiberfizikai laboratóriummal egy valós rendszer segíti az igényelt és naprakész gyakorlatszerzésben. A különböző modu-loknak köszönhetően minden szükséges komponenst tartalmaz az Ipar 4.0-val kapcsolatos átfogó ismeretek átadásá-hoz. A moduláris felépítés különböző szi-tuációkat tesz lehetővé: az integrált ve-zérléssel ellátott szállítószalagtól kezdve a különböző modulokkal rendelkező gyártóberendezésig. IO-Link, ProfiBus vagy ProfiNet, érintőkijelző és szolgálta-tás-központú MES – minden lehetséges. A CP Lab az igényekkel együtt fejlődik, és rugalmasan alkalmazható.

Egy szalagrendszer gondoskodik a továbbításról

A munkadarabok, komponensek és termékek szállítása létfontosságú mun-kalépés a gyártásban – napjainkban és a jövőben is. Ezért egy szalagrendszer tartozik a CP Lab központi alkotórészei közé. Erre vonatkozóan különböző válto-zatok állnak rendelkezésre. Minden sza-lagrendszer egy PLC-vel és a szükséges kommunikációs interfészekkel van felsze-relve annak érdekében, hogy kommuni-kálhassanak a MES-rendszerrel, és gyor-san ki lehessen azokat egészíteni plusz modulokkal. A szalagmodulok további, részben opcionális tulajdonságai közé tartozik többek között egy HMI (Human Machine Interface) (ember-gép interfész) érintőkijelzővel és gombokkal, biztonsági opciók, RFID, forgó jeladó és érzékelők a szalag elején és végén.

Plug & Produce

Az egyes funkciómodulokat felhelyezik a szalagokra, majd be- és kimeneteken vagy Profi Net/ProfiBuson keresztül ösz-szekötik a szalagrendszernél található beépített vezérléssel. Így pillanatok alatt bevethetők. A rendszer az igényekkel együtt fejlődik – a különböző tartalmak és összetettségi fokozatok egyszerűen beépíthetők modulok formájában. Egyre több izgalmas feladat következik, pl. fúrás, forgatás vagy címkézés, sajtolás (akár izomerővel működtetett, erősza-bályzós prés formájában), kamerával ellá-tott minőségbiztosítás, hőmérséklet-sza-bályozással ellátott alagútkemence vagy rakatoló magazin. A berendezés lépésről lépésre felépíthető és szétszerelhető.

Híd a robotika világába

Kifejezetten az oktatásra kifejlesztett MES-rendszer és a mobil robotok alkal-mazásának lehetősége gondoskodik a CP Lab esetében a még nagyobb rugalmas-ságról és változtathatóságról – ezek elen-gedhetetlen tulajdonságok az Ipar 4.0 te-kintetében. A CP Bridge (kiberfizikai híd) kiegészítő modulként egy átadó interfész, a munkadarab továbbító Robotino mobil robotrendszernek vagy a CP Factorynak történő átadásához. A CP Lab anyagáram-lása így még rugalmasabbá válik, mert lehetővé teszi további rendszerek beköté-sét, és a gyártógépek, kézi munkahelyek, raktárrendszerek vagy 3D-nyomtatók integrációját.

MES – Manufacturing Execution System (gyártásfelügyeleti rendszer) tanuláshoz

A didaktikai szempontból előkészített, szolgáltatás-központú MES-rendszerrel a gyártási megbízások a CP Labhoz, a sok-oldalú Robotino tanrobothoz vagy a CP Factoryhoz kerülnek, hogy azok az RFID segítségével önállóan elvégezzék a meg-bízásokat a rendszerekben. Hogy miként működik? És mindenekelőtt hogyan függ mindez össze? A Festo azonnal a megfe-lelő tréninget kínálja a „MES” témába való bevezetéshez is: egy szimulációs játék se-gíthet a MES-struktúrák megismerésében, és így az Ipar 4.0 berendezéseken belüli folyamatok jobb megértésében.

Üdvözöl-jük a Festo Didactic moduláris oktatási környezetében!

Tovább a termékoldalra
Vissza