Felnőttképzési tájékoztató - Festo Didactic

 

A képzés során nyújtott adatok nyilvántartása, kezelése és felhasználása kiemelt fontossággal bír a Festo Automatika Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., ezen belül a Festo Didactic számára.

Azt kívánjuk elérni, hogy partnereink biztonságban érezzék magukat, amikor hagyományos vagy elektronikus úton információkat adnak számunkra. E célból egyfelől a képzéseinkről a résztvevők számára részletes információkat nyújtunk személyes adatkezelésre vonatkozó tájékoztatónkban, amely elérhető itt: [link]. Másfelől – a felnőttképzésre vonatkozóan az erre irányadó jogszabályi és egyéb előírásoknak megfelelően – a képzések előkészítése és megvalósítása során az alábbiak szerint járunk el:

 1. A képzés résztvevőinek tájékoztatása

A Festo Didactic a képzés résztvevői és ügyfelei tájékoztatása céljából - az engedéllyel rendelkező képző intézmények nyilvántartásában szereplő - nyilvántartási számát, valamint képzési programjainak nyilvántartási számát:

  • honlapján (www.festo-didactic.com) feltünteti,
  • ügyfélszolgálati és képzési helyiségeiben az érintettek által jól látható módon kifüggeszti,
  • tevékenysége gyakorlása során használt képzési dokumentációban, a képzéssel kapcsolatos üzleti dokumentumokon, a tevékenységéről közreadott írásos tájékoztatójában folyamatosan használja.

A Festo Didactic az engedélyezett képzéseinek lényeges elemeit a honlapon publikálja. Az érdeklődők számára e-mail-es tájékoztatást is nyújt képzési szolgáltatásairól.

A személyes adatoknak a képzés céljára weboldalunkon történőfelvitele önkéntes. A Festo Didactic partnere szabadon dönthet arról, hogy megadja-e a kért adatokat.

A Festo Didactic – engedélyezett képzései vonatkozásában – a teljes képzési programokhoz való hozzáférést az ügyfélszolgálati irodában, 1037 Budapest, Csillaghegyi út 32-34, hétfőn 8.00 - 16.00 óra között az érdeklődők részére biztosítja.

A Festo Didactic úgy alakítja ki képzési tevékenységeire vonatkozó hirdetéseinek, tájékoztatóinak tartalmát és formáját, hogy a hirdetésekben, a tájékoztatókban és az elektronikus platformokon feltüntetett engedély alapján folytatott képzései – a képzésekhez tartozó nyilvántartási szám feltüntetésével – elkülönüljenek azoktól a képzésektől, amelyeket nem a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény és kapcsolódó rendeletek alapján valósít meg.

A Festo Didactic hirdetéseiben és tájékoztatóiban - engedélyezett „B" és „D" körös képzései tekintetében - nem használ olyan elnevezést, amely OKJ szerinti szakképesítés (részszakképesítés vagy ráépülés) megszerzésére utal.

 

2. Felnőttképzéshez szükséges iratok

A Festo Didactic - a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény 16. §-a alapján - az alábbi dokumentumokat vezeti, tartja nyilván és - a hatóság ellenőrzési jogköre gyakorlásának biztosítása, valamint a képzésben résztvevők egyértelmű azonosíthatósága érdekében - öt évig megőrzi:

a) az elméleti tanórán, gyakorlati foglalkozáson, konzultáción vezetett, a képzésben részt vevő felnőtt által aláírt jelenléti íveket, valamint a képzésben résztvevővel elektronikus úton folytatott szakmai felkészítést, ellenőrzést igazoló dokumentumokat,

b) a képzésben részt vevő felnőtt - a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény 21. § (1) bekezdése alapján kezelt - személyi adatait, valamint a képzés megkezdéséhez és folytatásához szükséges feltételeket igazoló eredeti dokumentumokat vagy azoknak a Festo Didactic által hitelesített másolatait, továbbá a bemeneti kompetenciamérést és az előzetes tudásmérést igazoló dokumentumokat,

c) a felnőttképzési szerződést, a képzési programot, a képzésnek a képzési program szerinti megvalósítását igazoló dokumentumokat, valamint a résztvevők hiányzásait is dokumentáló haladási naplót,

d) a képzésben részt vevő felnőttnek a sikeres vizsga letételét vagy a képzés elvégzését igazoló dokumentumának a kiállító által hitelesített másolatát,

e) a képzés megvalósításához szükséges személyi és tárgyi feltételek biztosítását szolgáló szerződések eredeti példányát,

f) a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény 21. § (4) bekezdésében előírt statisztikai adatszolgáltatási kötelezettség (OSAP) teljesítését igazoló adatlap eredeti példányát,

g) az oktatók foglalkoztatásával összefüggő dokumentumokat.

 

3. A személyes adatok felhasználása és továbbítása

A Festo Didactic a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény 21. § (1) bekezdésében foglalt adatokat:

  • statisztikai célra felhasználhatja és - személyazonosításra alkalmatlan módon - statisztikai célú felhasználásra átadhatja;
  • a Központi Statisztikai Hivatal részére statisztikai célra egyedi azonosításra alkalmas módon térítésmentesen átadhatja;
  • államháztartási vagy európai uniós források igénybevétel és felhasználása esetén ellenőrzése céljából az e támogatásokat ellenőrző szervek számára továbbítja.

 

4. A képzések megvalósításával összefüggő adatszolgáltatás a hatóság részére

A Festo Didactic a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény 15. § (1) bekezdése alapján - engedélyezett képzéseinek folytatásáról - a hatóság részére az intézményre, a képzés megnevezésére és egyéb adataira, a képzési csoportra, a képzés elvégzésével megszerezhető dokumentum megjelölésére, illetve a képzésben résztvevők elégedettség-mérésére vonatkozó adatokat szolgáltat elektronikus úton.

A Festo Didactic az intézményre, a képzés megnevezésére és egyéb adataira, a képzési csoportra, illetve a képzés elvégzésével megszerezhető dokumentum megjelölésére vonatkozó [2013. évi LXXVII. törvény 15. § (1) bekezdés a)-d) pont szerinti] adatszolgáltatási kötelezettségét legkésőbb a képzés első napjáig teljesíti.

A Festo Didactic az elégedettség-mérésére vonatkozó adatszolgáltatási kötelezettségének a képzés befejezését követő negyvenöt napon belül eleget tesz. A Festo Didactic számára adatszolgáltatási kötelezettség áll fenn a képzési csoport - 2013. évi LXXVII. törvény 15. § (1) bekezdése c) pontja szerinti - adataiban bekövetkezett változások esetén is:

  • a képzési csoport képzésének első képzési napjára és résztvevőinek számára vonatkozó [2013. évi LXXVII. törvény 15. § (1) bekezdés c) pont ca) és cd) alpontja szerinti] adatokban bekövetkezett változások esetén az adatváltozás keletkezésével egyidejűleg, de legkésőbb az adatváltozás keletkezésének napján;
  • a képzési csoport haladásának napokra, időpontokra és helyszínekre bontott, óraszám szerinti ütemezésére, valamint a képzése befejezésének tervezett időpontjára vonatkozó [2013. évi LXXVII. törvény 15. § (1) bekezdés c) pont eb) és cc) alpontja szerinti] adatokban bekövetkezett változások esetén a korábbi adatszolgáltatásban megjelölt időpontok bekövetkezéséig.

 

5. Hang- és/vagy képfelvétel készítése a képzéseken

A képzéseken hang- és/vagy képfelvétel készítése kizárólag az oktató és a többi jelen lévő résztvevő előzetes engedélyével lehetséges.

 

Budapest, 2019. február 11.