Moderne industrielle pneumatik (Pneumatik - grundkursus)

Uddannelsesresultat

Deltagerne har efter kurset viden om at arbejde effektivt med pneumatik i produktionen.

Efter gennemført kursus kan deltagerne:

 • Designe, opbygge og teste grundlæggende pneumatik styringer
 • Vedligeholde og fejlsøge pneumatiske komponenter og grundlæggende styresystemer
 • Identificere samt beskrive funktion, konstruktion, design fordele ved pneumatiske komponenter
 • Forstå et pneumatik diagram i maskindokumentationen
 • Forstå tekniske data for de mest almindelige pneumatiske komponenter
 • Have kendskab til SW for konstruktion, simulering og komponentvalg
 • Have grundlæggende kendskab til luftbehandling på en maskine

Kursus indhold

 • Trykluft kvalitet
 • Opbygning og funktion af pneumatiske og elektro pneumatiske komponenter
 • Symboler i henhold til ISO1219
 • Løsning af praktiske problemer med pneumatiske diagrammer og styringer
 • Positions styring med sensorer
 • Hastigheds regulering i pneumatiske systemer
 • Trykovervågning med pressostat
 • Vakum teknik
 • Fejlfinding i grundlæggende pneumatik styringer
 • Foruden teoretisk gennemgang gennemføres en række praktiske øvelser

Kursus udbytte

 • Forbedret kommunikation på ”fabriksgulvet”
 • Industrirelateret kendskab til pneumatiske systemer
 • Reduceret drift omkostninger
 • Mindre ”nedetid” i produktionen
 • Korrekt valg af komponenter og funktion
 • God basis for videre uddannelse

Målgruppe

Drift- og vedligeholdelsespersonale, montører, mekanikere, elektrikere, produktionsteknikere samt aller som arbejder med pneumatiske anlæg.

Forkundskaber

Teknisk forståelse

Kursusvarighed

2 ½ dage

Info

Kurser som bliver afholdt i Malmø er skandinaviske (svensk & dansk sprog)

Søg

 

Booking af kurs:
+45 44888161

 
World Skills