Festo och EUU vill bjuda in dig till en gratis workshop den 14:e juni i Nyköping


Gratis fortbildning för lärare inom el, teknik och automation

Under dagen får du nya idéer, ny inspiration och ny kompetens som du kan använda i din undervisning.

Dagens program består av:
- En introduktion i simuleringsprogrammet FluidSIM för elteknik
- En introduktion till Automation och dess olika kurser
- En introduktion till Fastighetsautomation
- En presentation av Festo utbildningssystem

Utöver fortbildning, får du även möjlighet att se allt vad EUU har investerat i från Festo och andra leverantörer, med inriktning mot utbildning inom el, industriautomation och fastighetsautomation.

Ta tillfället i akt och anmäl dig, det kommer att finnas tid att nätverka och diskutera med lärarkollegor från andra skolor.

Praktisk information
Start kl. 09:00 och avslutning kl. 15.00
Ingen deltagaravgift, helt utan kostnad
Festo bjuder på lunch och kaffe
Din anmälan är nödvändig
Anmäl dig snarast, då antalet platser är begränsade
Deltagare, som uteblir eller avbokar senast 7 dagar före fortbildningsdagen, debiteras självkostnadspris

Mer information och anmälan
Om du har frågor eller vill anmälan dig, mejla till  utbildning@festo.se eller ring på  040 - 38 38 31.

Välkommen till en inspirerande workshop!

Tillbaka

Sök

 
World Skills