PN183 – Projektowanie oszczędnych układów pneumatycznych

Dane kursu  
Kod szkolenia / kursu:
PN183
Liczba dni:
2 dni
Liczba uczestników:
grupy do 10 osób
Rodzaj zajęć:
ćwiczenia praktyczne, wykład
Certyfikat:
honorowany w 61 krajach na świecie

 

Cel szkolenia

Niewłaściwe wymiarowanie instalacji pneumatycznych powoduje wzrost zużycia energii pneumatycznej, obniżenie jakości sprężonego powietrza i bezpieczeństwa użytkowania urządzeń, a przede wszystkim wzrost kosztów wytwarzania i dystrybucji sprężonego powietrza. Szkolenie zapoznaje z zasadami optymalnego planowania i projektowania systemów pneumatycznych w oparciu o praktyczne przykłady z wykorzystaniem oprogramowania wspomagającego PositioningDrives firmy Festo.

 

Grupa docelowa

Projektanci układów pneumatycznych w systemach automatyki.

 

Treść szkolenia

 • produkcja sprężonego powietrza i przykłady obliczeń kosztów,
 • osuszanie powietrza i jego koszty,
 • optymalizacja wymiarowania i wybór materiałów instalacji pneumatycznych,
 • jakość sprężonego powietrza dla różnych zastosowań,
 • budowa i funkcje zespołu przygotowania sprężonego powietrza,
 • pomiar prędkości przesuwu tłoka dla różnych uszczelnień i wymiarów cylindra,
 • wymiarowanie systemu pneumatycznego – od zespołu przygotowania powietrza do elementów napędowych z uwzględnieniem przewodów i uszczelnień,
 • określenie wymagań dla sprężonego powietrza w zakładzie,
 • przykłady różnych ciśnień w ruchu postępowym i zwrotnym cylindra,
 • obniżanie kosztów instalacji pneumatycznej – od pojedynczego zaworu do wyspy zaworowej – przykłady wysp zaworowych oraz kryteria ich doboru,
 • ćwiczenia praktyczne – obsługa oprogramowania PositioningDrives, obliczanie kosztów spowodowanych nieszczelnościami instalacji i urządzeń pneumatycznych.

 

Korzyści dla uczestników, rezultaty kształcenia

Po ukończeniu kursu uczestnik: 
 • zna najważniejsze zasady i warunki prawidłowego projektowania układów pneumatycznych,
 • potrafi:
  – wykorzystać komputerowe oprogramowanie wspomagające do poprawy jakości projektowania i optymalnego wymiarowania instalacji pneumatycznej,
  – stosować w praktyce zasady efektywnego działania układów pneumatycznych,
  – zapobiegać, a w razie zaistnienia, wykrywać i likwidować przyczyny strat energii w systemach pneumatyki.

 

Wymagania wstępne

Szkolenia „Podstawy pneumatyki” (PN111), „Podstawy elektropneumatyki” (PN281)"

 


Certyfikat:

Po ukończeniu szkolenia uczestnik otrzymuje certyfikat będący rzetelnym potwierdzeniem uzyskanych umiejętności. Certyfikat honorowany jest w 61 krajach świata, w których Festo prowadzi swoją działalność szkoleniową. 


Cena szkolenia obejmuje:

 • Wielogodzinny kurs realizowany na stanowiskach zawierających komponenty przemysłowe i dydaktyczne,
 • Materiały szkoleniowe i piśmiennicze na własność,
 • Catering w postaci przerw kawowych (kawa, herbata, ciastka) oraz obiadu,
 • Certyfikat ukończenia kursu międzynarodowej firmy.

Dodatkowe terminy szkoleń:

Możliwość organizacji dodatkowych terminów szkoleń, także popołudniami i w weekendy.

Na zamówienie.Szkolenie zamknięte:

Jesteś zainteresowany szkoleniem dostosowanym do swoich potrzeb, realizowanym w twoim zakładzie pracy ?
Szyte na miarę szkolenia zamknięte.jpg
W celu omówienia szczegółów, prosimy skontaktuj się z nami pod nr:
Tel.: +48 (22) 711 41 41, lub klikając e-mail:


Rabaty i promocje :

10% rabatu dla 3-ego i każdego kolejnego uczestnika zgłoszonego w jednym terminie.


Zgłoszeń można dokonywać za pomocą:

 

Data

Miasto

Kwota netto

Kwota brutto

 

 
18.06.2018 - 19.06.2018 Janki k/Warszawy
1.700,00 PLN 2.091,00 PLN Dodaj zaznaczone terminy kursów do koszyka zamówień
06.08.2018 - 07.08.2018 Janki k/Warszawy
1.700,00 PLN 2.091,00 PLN Dodaj zaznaczone terminy kursów do koszyka zamówień
11.10.2018 - 12.10.2018 Janki k/Warszawy
1.700,00 PLN 2.091,00 PLN Dodaj zaznaczone terminy kursów do koszyka zamówień
29.11.2018 - 30.11.2018 Janki k/Warszawy
1.700,00 PLN 2.091,00 PLN Dodaj zaznaczone terminy kursów do koszyka zamówień

Szukaj

 

Szkolenia
+48 (22) 711 41 41