PN183 – Projektowanie oszczędnych układów pneumatycznych

Niewłaściwe wymiarowanie instalacji pneumatycznych powoduje wzrost zużycia energii pneumatycznej, obniżenie jakości sprężonego powietrza i bezpieczeństwa użytkowania urządzeń, a przede wszystkim wzrost kosztów wytwarzania i dystrybucji sprężonego powietrza. Szkolenie zapoznaje z zasadami optymalnego planowania i projektowania systemów pneumatycznych w oparciu o praktyczne przykłady z wykorzystaniem oprogramowania wspomagającego PositioningDrives firmy Festo.

Grupa docelowa
Projektanci układów pneumatycznych w systemach automatyki.

Treść szkolenia

 • produkcja sprężonego powietrza i przykłady obliczeń kosztów,
 • osuszanie powietrza i jego koszty,
 • optymalizacja wymiarowania i wybór materiałów instalacji pneumatycznych,
 • jakość sprężonego powietrza dla różnych zastosowań,
 • budowa i funkcje zespołu przygotowania sprężonego powietrza,
 • pomiar prędkości przesuwu tłoka dla różnych uszczelnień i wymiarów cylindra,
 • wymiarowanie systemu pneumatycznego – od zespołu przygotowania powietrza do elementów napędowych z uwzględnieniem przewodów i uszczelnień,
 • określenie wymagań dla sprężonego powietrza w zakładzie,
 • przykłady różnych ciśnień w ruchu postępowym i zwrotnym cylindra,
 • obniżanie kosztów instalacji pneumatycznej – od pojedynczego zaworu do wyspy zaworowej – przykłady wysp zaworowych oraz kryteria ich doboru,
 • ćwiczenia praktyczne – obsługa oprogramowania PositioningDrives, obliczanie kosztów spowodowanych nieszczelnościami instalacji i urządzeń pneumatycznych.

Korzyści
Uczestnik: 

 • zna najważniejsze zasady i warunki prawidłowego projektowania układów pneumatycznych,
 • potrafi:
  – wykorzystać komputerowe oprogramowanie wspomagające do poprawy jakości projektowania i optymalnego wymiarowania instalacji pneumatycznej,
  – stosować w praktyce zasady efektywnego działania układów pneumatycznych,
  – zapobiegać, a w razie zaistnienia, wykrywać i likwidować przyczyny strat energii w systemach pneumatyki.

Wymagania wstępne
Szkolenia „Podstawy pneumatyki” (PN111), „Podstawy elektropneumatyki” (PN281)"

Czas trwania
2 dni

Cena: 1700 pln netto/osoba

Hotline
22 711 41 41