Uzupełniający zestaw urządzeń – sterowanie z FluidSIM®/EasyPort USB

Uzupełniający zestaw urządzeń – sterowanie z FluidSIM®/EasyPort USB

Z tym pakietem można stosować oprogramowanie FluidSIM® do wysterowania pakietów szkoleniowych. FluidSIM® steruje poprzez EasyPort USB i przetwarza sygnały wejściowe i wyjściowe z uniwersalnej jednostki przyłączeniowej zgodnie z jej programem, np. za pomocą zawartego we FluidSIM® modułu cyfrowego.

W pakiecie Sterowanie z FluidSIM® zawarte jest wszystko, co potrzebne do sterowania pakietami szkoleniowymi TP 201 lub TP 601. Warunkiem jest posiadanie FluidSIM® Pneumatik do TP 201 lub FluidSIM® Hydraulik do TP 601. Skrócona instrukcja obsługi informuje o poszczególnych czynnościach.

Rozwiązania wzorcowe w postaci programów FluidSIM® CT znajdują się na nośniku danych.