H-Plus – Podstawy hydrauliki z oprogramowanie FluidSim®H

Szkolenie zapoznaje z zasadami symulacji i projektowania oraz budową i działaniem hydraulicznych i elektrohydraulicznych elementów automatyki i układów sterujących hydrauliki.

Grupa docelowa 
Pracownicy utrzymania ruchu, projektanci, inżynierowie produkcji, instruktorzy zawodu.

Treść szkolenia 

  • zasady uruchamiania i wykorzystania oprogramowania FluidSIM®H,
  • symbole używane w schematach hydraulicznych wg PN-ISO 1219-1,
  • ćwiczenia praktyczne – projektowanie i symulacja działania komponentów i prostych układów hydraulicznych,
  • konstrukcja i działanie hydraulicznych elementów wykonawczych,
  • budowa i działanie komponentów i prostych układów sterowania hydraulicznego,
  • ćwiczenia praktyczne – samodzielna budowa układów sterowania, sprawdzanie działania i eliminowanie błędów,
  • aktualne standardy dla hydrauliki i elektrohydrauliki.


Korzyści
Uczestnik:

  • zna fizyczne podstawy działania hydraulicznego i elektrycznego sterowania,
  • potrafi:
    – zidentyfikować komponenty hydrauliczne, opisać ich budowę, przeznaczenie i działanie,
    – zaprojektować, zmontować i analizować działanie prostych układów hydraulicznych,
    – czytać schematy układów i analizować ich działanie,
    – znajdować usterki komponentów hydraulicznych i układów sterowania hydraulicznego oraz zapewnić ich bezawaryjną pracę,
    – interpretować dokumentację techniczną i dane techniczne odnoszące się do układów hydrauliki.

Wymagania wstępne 
Ogólna wiedza techniczna

Czas trwania 
2 dni + 8 h konsultacji indywidualnych w ciągu 2 miesięcy

Cena 
900 PLN netto od osoby (koszt zakupu jednej licencji oprogramowania FluidSIM®H wynosi 795 EUR netto)

 

Fecha

Lugar

Precio neto

Precio bruto

 

 
13/11/14 - 14/11/14 Poznań
900,00 PLN 1.107,00 PLN Agregar la fecha seleccionada a su cesta de pedidos
15/12/14 - 16/12/14 Gliwice
900,00 PLN 1.107,00 PLN Agregar la fecha seleccionada a su cesta de pedidos